Energetska obnovaEnergetska obnova


Redovito pratimo sve Natječaje koji se raspisuju za sufinanciranje Energetske obnove zgrada i po određenim segmentima postupamo. Pripremamo potpunu dokumentaciju i prijavljujemo na Natječaje, gdje se vrši sufinnaciranje od 60-100%.


Reference
FAQ


1. Što je Energetska obnova i zašto je korisna?
Energetska obnova zgrade podrazumijeva ugradnju novih, modernijih materijala za toplinsku zaštitu. Obično se odnosi na ugradnju nove fasade, boljeg izoliranja krovišta, te ugradnju nove stolarije. Također se može odnositi na ugradnju novijih i obnovljivih sustava grijanja i hlađenja, te za pripremu tople vode. Projektom Energetske obnove postižu se znatne uštede u potrošnji energenata za grijanje i hlađenje, a samim time i manji novčani izdaci.

2. Kolika je cijena energetske obnove zgrade/kuće i kako nam možete pomoći da to ostvarimo?
Energetska obnova obično je isplativa kroz srednjoročno razdoblje, odnosno kroz 12-15 godina. Međutim, kroz radne poticajne fondove moguće je dobiti bespovratna sredstva koja pokrivaju i do 80% investicije, te se time povratni period smanjuje na 3-5 godina. Kod nas možete dobiti sve potrebne informacije, kao i projekte vezane uz energetsku obnovu. Uvijek smo u toku sa aktualnim natječajima.

3. Da li je za energetsku obnovu potrebna građevinska dozvola ili sličan dokument?
Za zgradu manju od 600m2, odnosno koja ima manje od 3 jedinice, nije potrebna građevinska dozvola niti sličan dokument za provođenje energetske obnove. Međutim, kod prijave na natječaje potreban je energetski certifikat. Za veće zgrade i za javne zgrade potrebna je izrada Glavnog projekta za energetsku obnovu.
 

Postavite nam pitanje