Česti su upiti naših klijenata u svezi potrebe i načina legalizacije balkona i lođa na stanovima u zgradi.
Obzirom na različite informacije koje se plasiraju kroz medije, odlučili smo napraviti kratak vodič za vas, kako bi lakše razlučili da li je potrebno ili ne krenuti u postupak legalizacije. Zbog lakšeg snalaženja za sve tipove lođa i balkona, koristiti ćemo naziv balkon.

Što je potrebno legalizirati?

Balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren, a da je pri tome zadržao funkciju balkona ne legalizira se. Znači ukoliko ste ostaklili balkon zbog zaštite od sunca, vjetra ili kiše, i ostavili originalne prozore i balkonska vrata na stanu, niste u obvezi legalizacije

Balkon koji je zatvaranjem izgubio prvobitnu funkciju, odnosno na kojima je djelomično ili u potpunosti uklonjen zid zgrade i izvršeni drugi zahvati radi promjene namjene (pretvoren u sobu) podliježu obvezi legalizacije.

Međutim ukoliko se zatvaranje balkona dogodilo na zgradama koje su pod zaštitom konzervatora ili pod zaštitom autorska prava projektanta fasade, ti se balkoni najčešće ne mogu legalizirati, odnosno mogu se procesuirati primjenom zakona koji reguliraju navedena dva područja.

Može li se legalizirati jedan zatvoreni balkon ako ih je na zgradi više zatvorenih ili je potrebno podnijeti zahtjev za legalizaciju svih zatvorenih balkona?

Moguće je i jedno i drugo. U konkretnom se slučaju stan tretira kao funkcionalna jedinica te je stoga moguće podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravne rekonstrukcije jedne funkcionalne jedinice.

Međutim, ukoliko u ZK na vlasničkom listu vašeg stanu (odnosno na cijeloj zgradi) postoji zabilježba da nije priložena građevna ili uporabna dozvola, legalizacijom vašeg balkona nije moguće skinuti tu zabilježbu. Zabilježbu te vrste moguće je skinuti jedino tako da se postupak legalizacije provede nad čitavom zgradom.

Što se dobiva i koja je korist od legalizacije zatvorenog balkona?

Osim štio je zakonska obveza, time dobivate i legalne površine (obično uvećane) svog stana. Naime balkoni i lođe uvedeni su u ukupnu površinu vašeg stana pomoću obračunskih koeficijenata i time je umanjena njihova stvarna obračunska površina. Legalizacijom balkona mijenja se taj obračunski koeficijent, te se vrši izmjera čitavog stana i dobiva se stvarna i potpuna obračunska površina stana, što se kasnije kroz novi etažni elaborat može upisati i u zemljišne knjige (ZK).

Npr. Balkon stvarne površine 6m2, u vlasničkom listu je upisan koeficijentom 0,5, odnosno ka 3m2. Balkon je zatvaranjem pretvoren u sobu. Sada je njegov koeficijent 1,0 i u ukupnoj površini stana novim etažiranje upisuje se kao 6m2.

Koja mi je dokumentacija potrebna?

Ovo ovisi od slučaja do slučaja, ali u osnovi potrebno je nabaviti staru, originalnu građevnu dozvolu. Ukoliko je nemate ili ne znate kako doći do nje, najbolje je da se obratite u naš ured, kako bi vam pomogli. Nužna je izmjera vašeg stana i utvrđivanje činjeničnog stanja, kako su izvedene preinake. 

Koliki su troškovi?

To opet ovisi od slučaja do slučaja, ali vrijedi jedno pravilo – što se više balkona na jednoj zgradi legalizira, to su pojedinačni troškovi niži. Naime nabavka i priprema dokumentacije ima jednu određenu cijenu i ukoliko se taj iznos dijeli na više stambenih jedinici, pojedinačni iznos je niži. Naknade prema Gradu svaki naručitelj, u tom slučaju snosi sam za svoj dio.

Eto, to su pitanja koja najčešće dobijemo. Najbolje bi bilo da se sa konkretnim slučajem javite u naš ured ili na email legalizacija@opereta.hri dobit će te besplatan savjet što i kako učiniti.